Monthly Archives: February 2016

 • จิตวิทยาเกี่ยวข้องกับการพนันในเด็ก

  Posted on February 28, 2016 by thepao in Uncategorized.

    เมื่อถึงช่วงอายุหนึ่ง แต่เวลานี้ทางการแพทย์ทดลองได้ ในวัยเด็กเซลล์สมองจะมีมากจนล้น ช่วง 9-15 ขวบสมองจะเริ่มสลายประสาทกลุ่มที่ไม่ค่อยได้ใช้ทิ้งไป เพื่อจะให้สมองส่วนที่ใช้บ่อยทำงานได้ดีขึ้น      ด้านที่ 1  จำนวนเซลล์สมองของผู้เยาว์อายุ 15 ขึ้นไปจะมีต่ำกว่าเด็กอายุ 9 ขวบ ซึ่งก็เกิดจากกระบวนการพรุนนิ่ง จึงมุ่งหวังให้เด็กไทยใช้สมองส่วนหน้าให้เยอะ ซึ่งเป็นสมองที่ใช้มองภายหน้าระยะยาว มองสถานการณ์ภายหน้า วางแผนการทำงาน การตกลงใจเลือก ประเมินผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำ ซึ่งมีความหมายในการคิดพิจารณา สร้างสรรค์และจินตนาการ ซึ่งเด็กไทยส่วนมากมักจะมีความใจร้อน หุนหันพลันแล่น เมื่ออยู่ในสภาวะนี้บ่อยๆ เซลล์สมองจะถูกพรุนนิ่งไป ซึ่งจะหลงเหลือแต่เซลล์สมองที่ใช้ในการคิดอะไรเร็วๆ การเล่นเกม Gclub Royal การเล่นการท้าพนัน การเข้าบ่อน การติดยาเสพติด หรือการทะเลาะวิวาท การผันแปรเหล่านี้จะมีขึ้นจริงๆ ตามหลักชีววิทยา ว่าสมองสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกขณะ เปลี่ยนไปตามสิ่งที่ทำ       ซึ่งการเสี่ยงโชคไม่ได้ถูกองค์การอนามัยโลกถือว่าอยู่ในหมวดการเสพติด ในหมวดนี้จะมีเรื่อง การชอบถอนผม ชอบลักทรัพย์ ชอบติดไฟไหม้สิ่งต่างๆ และติดการเสี่ยงโชค ในสังคมจิตเวชศาสตร์พบว่า 4 สิ่งนี้ ไม่ใช่อาการเสพติดแบบติดสิ่งเสพติด […]

  Post Tagged with , ,
  Continue Reading...
  Comments Off on จิตวิทยาเกี่ยวข้องกับการพนันในเด็ก
 • พบเจอกิริยาทางสังคมบกพร่อง กำลังแพร่หนักกับสังคมเมืองไทย

  Posted on February 1, 2016 by thepao in Uncategorized.

     ในหมู่กลุ่มประชาชนวัยหนุ่มสาวพร้อมกับวัยทำงานในเขตนคร ในต่างแดนพบมากในเมืองศูนย์รวมเศรษฐกิจ เช่น ซานฟรานฯ ลองเช็คกันหน่อย เพื่อนๆ มีอาการกลุ่มนี้กันหรือเปล่า?   ท่าทางของโรค   เบื้องต้น    ผู้ป่วยจะมีอาการนิ่งเฉย ไม่ตอบสนองต่อการมีปฏิสัมพันธ์ปกติจากคนรอบข้าง เช่น การปฏิสันถาน การขอบใจ หรือการช่วยเหลือจากภายนอก แต่ระบบประสาท (drag) ของผู้ป่วยจะมีความไวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเจอสิ่งตื่นเต้นในทางลบ หรือสิ่งกระตุ้นที่ตนเองไม่พอใจ โดยจะมีอาการตอบสนองอย่างรุนแรงทันทีที่ไม่ถูกใจสิ่งหนึ่งสิ่งใด เรียกสั้นๆว่า “เหวี่ยง”   ในขั้นต่อมาของโรค    ผู้ป่วยจะไม่สามารถทำการเปิดเผยถึงกิริยาพื้นฐาน เช่น การขอบพระคุณ การขอโทษ การรับการปฏิสันถาน การยิ้มแย้ม การตอบคำถามทั่วไปในชีวิตทุกวัน หรือการให้ความร่วมแรงร่วมใจกับงานของสาธารณะได้ และไม่สามารถแสดงความเข้าใจ หรือเอื้ออาทรต่อผู้อื่นได้ หากปราศจากประโยชน์ทดแทน      แต่เราจะพบศักยภาพในการเปิดเผยอย่างก้าวร้าว ตำหนิ นินทาว่าร้าย เรียกร้องความเอาใจใส่ แย่งซีนชาวบ้าน มากขึ้นถึง 9 เท่าของคนปกติ   ส่วนในขั้นสุดท้ายของโรค    ผู้ป่วยจะมีอาการขัดขวางสังคมอย่างเห็นได้ชัด เหตุ+ผล […]

  Continue Reading...
  Comments Off on พบเจอกิริยาทางสังคมบกพร่อง กำลังแพร่หนักกับสังคมเมืองไทย